หลักการเขียน

การเขียนที่ดี  คือ  ต้องเขียนสื่อสารได้ตรงตามหลักจุดประสงค์  สามารถถ่ายทอดความรู้  ความคิด

และอารมณ์ใส่ลงไปในงานเขียนได้อย่างครบถ้วน  หลักการเขียนทั่วไปมีดังนี้

            ๑. เขียนรูปคำให้ถูกต้อง  ไม่ให้มีคำที่เขียนผิด  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ตรงตามที่ผู้เขียนต้องการ

            ๒. ใช้คำให้ตรงความหมาย  คำในภาษาไทยบางคำมีหลายความหมาย  ทั้งความหมายตรงและ

ความหมายแอบแฝง  ผู้เขียนจะต้องศึกษาเรื่องการใช้คำให้ดีก่อนจะลงมือเขียน

            ๓. การใช้คำตามระดับบุคคล  คำในภาษาไทยมีหลายระดับการใช้  จึงควรใช้คำให้ถูกต้องตามระดับ

ของบุคคล  ได้แก่  บุคคลที่ต่ำกว่า  บุคคลที่เสมอกัน  และบุคคลที่อาวุโสกว่า

           ๔. เรียบเรียงคำเข้าประโยคถูกต้อง  สละสลวย  โดยผู้เขียนต้องมีความรู้  ความเข้าใจ  ในโครงสร้างประโยค

ซึ่งมีหลักเกณฑ์  ดังนี้

                         – เขียนให้ถูกต้องตามรูปประโยค

                         – ไม่ใช้รูปประโยคภาษาต่างประเทศ

                         – ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย

           ๕. ศึกษาการเขียนประเภทต่างๆ แล้วเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบ  รวมทั้งจะต้องศึกษาข้อมูลการเขียน

ให้ถูกต้อง  ชัดเจน

           ๖. การตรวจทาน  เมื่อเขียนเสร็จแล้ว  ผู้เขียนควรอ่านทบทวน ตรวจสอบความสละสลวยของคำ   เพื่อ

ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดงานเขียนที่ดี

 

อ้างอิง//http://www.pasasiam.com/home/index.php/general/readawrite/187-2008-09-10-06-12-30

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s